Vieringen en openstelling Oud-Katholieke Kerk Oudewater in Corona-tijd

De Oud-Katholieke Kerk zette voorzichtige stappen om vanaf 7 juni 2020 de deuren weer te openen voor kerkviering met inachtneming van de richtlijnen van het RIVM en de protocollen vanuit de kerk zelf.

 

De Oud-Katholieke Kerk in Oudewater zal daarin nog niet meegaan.

Hoewel het ons tot vreugde zou zijn elkaar weer persoonlijk te ontmoeten in de kerk en met elkaar te vieren zijn we als bestuur van mening dat het niet past.

Redenen daarvoor zijn:

  • De 1,5 meter regel heeft tot gevolg dat maar maximaal 10 mensen in de kerk aanwezig kunnen zijn.
  • Er kan geen gescheiden looproute of doorgaande looproute (een richting verkeer) gemaakt worden
  • Onze kerkgangers behoren tot de risicogroepen
  • Ons kostersechtpaar en pastoors behoren tot de risicogroepen
  • Het inregelen van deurwacht of een tijdslot  is te arbeidsintensief

 

Dit houdt in dat de kerk in ieder geval nog tot 1 september 2020 gesloten zal zijn voor vieringen en bezoek. Andere mogelijkheden tot het bijwonen van een Oud-Katholieke viering vindt u op www.okkn.nl

Eind augustus zullen we u opnieuw berichten met de dan beschikbare informatie.

 

Voor nu wensen wij u een fijne zomerperiode toe in goede gezondheid.

 

Met vriendelijke groet, het bestuur van de Stichting O2K,